Strategie- Tooling-Inzicht-Groei

Onze S.T.I.G. aanpak is simpel en effectief

Stel doelen en Optimaliseer resultaten!

Aan de slag met S.T.I.G!

Waarom een methodiek als S.T.I.G.

Optimaliseren van de resultaten

Als ondernemer streef je naar een organisatie met continuïteit en een gezond rendement. We zien bij al onze klanten hier de nodige uitdagingen. Voorbeelden die wij tegenkomen zijn: vertraagde groei. Uitblijvende rendement resultaten. Haperende processen. Onvoldoende commerciële slagkracht. Niet functionerende medewerkers. Negatieve bedrijfscultuur met interne conflicten!

We starten altijd met één brandende vraag die we je stellen. Wat is je MISSIE, en welke strategische doelen wil je realiseren?

 

De Strategie

Kun je de strategie van de onderneming in eenvoudige woorden omschrijven? En is deze strategie de aandrijfmotor van duurzame groei van de omzet en de brutomarge?

Wanneer je nog geen uitgewerkte strategie hebt. Werken we graag de strategie uit. Als je een strategie hebt, dan willen wij hem begrijpen om tot de beste oplossingen te kunnen komen.

Voor het strategische fundament bespreken we dan de onderstaande 5 vragen:

  1. Hoger doel – Waarom besta je?
  2. Uitdagend doel – Waar wil je heen?
  3. Kernwaarden – Waar sta je voor?
  4. Kernkwaliteiten – Waar ben je goed in?
  5. Uniciteit – Waar ben je uniek in?

Slimme Tooling

Er is veel (on line) data beschikbaar, gebruik je (actuele) data bij het nemen van je beslissingen die de groei van je onderneming bepalen?  

Bij TachYons werken met verschillende tools en software oplossingen die we inzetten en bij klanten om de commerciële doelen te meten of te ondersteunen. Deze oplossingen versterken de lead generatie en marketing campagne’s.

Gebruik Inzichten

Worden alle processen probleemloos uitgevoerd en zorgen ze voor de hoogste winstgevendheid?

Elke ondernemer heeft groeidoelstellingen. Belangrijk is het dan om inzichten te hebben in de huidige resultaten en groeicapaciteit. Hoe staat het bedrijf er nu financieel voor? Wat is de cashflow? Kunnen de medewerkers nog groeien in hun resultaten? Zijn alle kernprocessen goed ingericht?

Geniet van groei

Zijn alle stakeholders (werknemers, klanten, en aandeelhouders) tevreden, zijn ze voldoende betrokken bij het bedrijf en zou je hen allemaal opnieuw in de arm nemen? 

De bedrijfscultuur is binnen elke onderneming bepalend  voor de resultaten van de onderneming. Kan het dan nog anders effectiever en slimmer? Vaak wel. Ritme en focus zijn belangrijke onderdelen voor groei. Is er dagelijks, wekelijks, maandelijks elk kwartaal overleg over de doelen die gesteld zijn?

Bedrijfscultuur de motor voor groei

De bedrijfscultuur is een optelsom van alle gewoonten in de onderneming. Hoe collegae met elkaar omgaan wordt in belangrijke mate bepaald door het management. We zien hier dat hun gedrag gekopieerd wordt, als leidinggevende heb je veel invloed op de bedrijfscultuur.

De medewerkers van groei laten genieten, lukt vooral als je de processen en de structuren binnen je onderneming goed hebt ingezet. Waarbij je drie zaken belangrijk zijn: 1. voelen de medewerkers zich veilig? 2. Zijn ze echt verantwoordelijk voor hun resultaten? 3. Zijn de medewerkers voldoende betrokken bij de strategie en doelen van de onderneming?

​Services

Wat kunnen we voor je doen?

De S.T.I.G. methodiek is resultaat gericht en werkt voor elke onderneming. We starten met een intakegesprek om te bespreken wat de huidige resultaten zijn en waar je naar toe wilt met de onderneming.

We zien bij klanten de nodige uitdagingen. Voorbeelden die wij tegenkomen zijn: vertraagde groei. Uitblijvende rendement resultaten. Haperende processen. Onvoldoende commerciële slagkracht. Niet functionerende medewerkers. Negatieve bedrijfscultuur.

Wat is het hogere doel en hoe goed lukt het om dit te realiseren? We nemen de 5 strategie vragen dan met je door.

Om aan het einde van het intakegesprek samen vast te stellen welke stappen als eerste genomen moeten worden.

SalesFeed

De must have tool voor elk B2B die we in kunnen zetten is SalesFeed ” Laagdrempelige lead-generatie & conversie-optimalisatie software voor alle B2B bedrijven”

Social Runner B2B lead generatie

Een slimme oplossing om meteen meer business uit LinkedIn te realiseren.Social Runner  is de snelste manier om leads te scoren met social selling.

Sharpspring

Sharpspring is een compleet sales en marketingplatform. De bezoekers van je website worden al gevolgd voordat je ze kent.

Scaling Up

Met Scaling Up werken we aan het realiseren van een effectieve strategie. Met een structurele methodiek. We geloven dat de gewoontes, rituelen en structuur garant staat voor groei.

TachYons

We gaan je helpen

TachYons helpt je met de S.T.I.G. methodiek die je op waarde zult schatten. Als je ons credo ‘capitalize your strategy’ hebt verzilverd.

Bij alle uitdagingen gaat TachYons je helpen. Zij staan tenslotte het realiseren van je ambitie in de weg. Samen met onze adviseurs ga je op korte termijn vooruitgang boeken.

Het vereist soms veel lef om een onder- liggende probleem aan de orde te stellen. Om achterblijvende verkoopresultaten te ontrafelen als een strategieprobleem.

Om niet functionerende medewerkers te herleiden tot falend management. Om het uitblijven van succes te wijten aan een gebrekkige organisatie. Om…

En die lef hebben we. We zijn geen ja knikkers en komen met maar één doel. Je organisatie duurzaam succesvol maken en je strategie te laten zegevieren.

Persoonlijk Contact?

Bezoek en postadres

Fokkerstraat 18

2811ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085-0282003