Scaling up groei formule

"Mensen"

 

Heb je structureel de beste mensen op de juiste positie en doen ze de juiste zaken goed? Halen ze de resultaten die de onderneming nodig heeft?

Mensen

Groei van de resultaten van mensen in je onderneming vraagt meerdere stappen. Als eerste een plan over wat je wilt bereiken en hoe je de cultuur van je onderneming wilt vormen. Wanneer je de medewerkers in een resultaat gerichte mindset wilt krijgen waarbij groei van het resultaat en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Is het goed als je bewust werkt aan een drietal punten die hun motivatie versterken.

Bedrijfscultuur 

Wanneer je de cultuur in je onderneming zo opbouwt dat je medewerkers dat ze zich veilig voelen. Ten tweede dat ze zichzelf kunnen zijn en hun ideeën zonder angst kunnen bespreken dan kom je dicht bij de maximale output van je medewerker.

Een tweede punt om goed mee te nemen in je cultuur en manier van leiding geven is dat mensen zich betrokken moeten voelen bij, hun team, directe collega’s en de resultaten van de onderneming.

Waarom komen ze elke dag, hebben medewerker wel een duidelijke met hen besproken toegevoegde waarde en is die voldoende duidelijk voor elke collega. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de medewerker en hoe bespreek je verantwoordelijkheden en resultaten van de medewerker.

Deze onderstaande 3 gevoelens maken dat medewerkers zich sterker verbonden zullen voelen met de onderneming de missie, strategie en doelen van de onderneming zijn.

  1. Veiligheid
  2. Betrokkenheid
  3. Verantwoordelijkheid (Er echt toe doen)

De optelsom van deze emotie brengt VERTROUWEN, medewerkers die deze drie gevoelens in de bedrijfscultuur herkennen. Zullen hun rol in de organisatie zo inzetten dat het realiseren van doelen en KPI’s makkelijker wordt.

Ontwikkeling

Een onderneming met een bewuste en ambitieuze groeidoelstelling kan het beste kiezen voor de strategie: altijd de beste persoon op de juiste positie.

En opvolgend is ontwikkeling van deze medewerkers belangrijk. Werken in de cultuur waar iedereen de juiste werkzaamheden met de beoogde resultaten kan uitvoeren. De ontwikkeling van die persoonlijke resultaten is direct verbonden met de strategie en doelstellingen van de onderneming.

Voor het vaststellen van de strategie is ook de missie bepaald, “de reden waarom je er bent” en is er nagedacht over de kernwaarden en de normen binnen de onderneming. Daarnaast leggen de kernwaarden en normen een bodem voor de bedrijfscultuur, het gedrag en de routines die door de bedrijfscultuur ontstaan zijn de motor voor de resultaten.

Structuur en doelen

Om dit goed duurzaam en gestructureerd invulling te geven is een concreet functieprofiel nodig. Waarmee je ervoor zorgt dat de doelstellingen van de medewerkers aansluiten bij de kernwaarden en normen die je belangrijk vindt.

Vervolgens een concrete uitwerking van het functieprofiel, hiervoor kun je een 1 pagina persoonlijk strategie profiel uitwerken. Het persoonlijke strategie plan sluit aan bij het strategieplan van de onderneming. Deze persoonlijke strategische doelen worden gekoppeld aan een ontwikkelplan wat ervoor gaat zorgen dat de medewerker de juiste resultaten gaat realiseren.

Het effectief werken met het persoonlijke strategische plan vraagt, dat de doelstellingen in concrete stappen worden vertaald.

Dat de doelstellingen realiseerbaar zijn, en dat je goed naar het dagelijkse proces kijkt hoe de medewerker zijn kennis en vaardigheden inzet.

De routines en gewoontes die elke dag worden ingezet zijn de belangrijkste zaken die kunnen zorgen voor meer of minder resultaat. Het beter aan laten sluiten van je gewoontes en routines bij wat er nodig is om resultaten te halen is een continu proces.

Verder praten over Scaling Up?

Bezoek- en postadres

Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085 0282 003