Scaling up groei formule

"Strategie"

 

Kun je de strategie van je onderneming in eenvoudige woorden omschrijven en is deze strategie de aandrijfmotor van duurzame groei van de omzet en de brutomarge?

Strategie

Een methodiek om te komen tot een strategie die de onderneming stuurt naar zijn groeidoelen. Is de Scaling Up methodiek die je helpt om vanuit verschillende invalshoeken te bepalen wat belangrijk is voor de onderneming.

Waarin ondernemingen uitblinken die met hun groei strategie succesvol zijn, is hun bedrijfscultuur. Een mooi voorbeeld is hier het fenomeen CoolBlue, met hun merkbelofte en bedrijfscultuur “alles voor een glimlach” deze merkbelofte wordt intern en extern zeer goed uitgedragen. Elke medewerker en elke klant is op een manier verbonden aan deze bedrijfscultuur en merkbelofte, wat een geweldige kracht en herkenbaarheid geeft.

Tijdens de uitwerking van een groeistrategie stel je deze 3 kern vragen:

De 1e vraag is wat is je Missie? (waarom gaat je klanten je missen?)

De 2e vraag is wat is je Visie (hoe zie jij de toekomst voor de markt?)

De 3e vraag is wat zijn je kernwaarden, een bedrijf heeft een sterke kern nodig om te zorgen voor stabiliteit, kracht en beheersing. Zonder een sterke kern loopt een groeibedrijf kans op verlies van de focus, ontstaan er cultuur uitdagingen en kan er desinteresse en onverschilligheid ontstaan.  En net zoals een bij ons een sterke romp bepaald wordt door sterke spieren in je onderrug, buik en bekken. Zo zijn er in het midden van een organisatie drie vergelijkbare spieren, namelijk de waarden, de missie en de cultuur.

Vervolgens ga je werken aan de merkbeloften, en wat is de garantie bij je merkbelofte? Het breken van een belofte moet wel pijn doen, anders is het te gemakkelijk om je er niet aan te houden. De meest bekende en succesvolle merkbelofte is wel die van Domino, “als de pizza niet binnen 30 minuten is bezorgd is hij gratis” 

Door een garantie bij je merkbeloften zijn klanten ook minder bang om iets van je te kopen.

Kerncompetenties

Naast de 4 vragen is het ook goed om te bepalen wat de kerncompetenties de sterke punten van je bedrijf moeten worden. Zij spelen een sleutelrol als je wilt bepalen hoe jouw bedrijf zich differentieert in de markt. Daarnaast geven de kerncompetenties de grenzen aan van de producten en diensten de je levert.

Een kerncompetentie heeft drie kenmerken:

  1. kan niet gemakkelijk worden geïmiteerd door concurrenten
  2. Kan voor veel producten en marketen steeds opnieuw worden gebruikt.
  3. Moet bijdragen aan de voordelen die merkbaar zijn voor de eindklant en aan de waarde die het product of de dienst voor klanten heeft.

Het bepalen van een antwoord op de kernvragen die richting geven aan de onderneming krijgt nog meer waarde als ze goed worden besproken met de medewerkers en een kernteam.

Het kernteam bestaat uit je belangrijkste medewerkers, die zich ook inzetten om de bedrijfscultuur goed te houden. Het werken aan en bepalen van de bedrijfscultuur is essentieel voor een groeibedrijf.

Groeidoelstellingen 

Als de strategie en de bedrijfscultuur in het teken staan van de gekozen groeidoelstellingen zullen de resultaten ook aansluiten bij de groei doelstellingen.

Je kernwaarden zijn het raamwerk waaraan je je prestatiebeoordelingensysteem ophangt. Laat je bij het geven van erkenning en beloningen leiden door de kernwaarden herhaling is van groot belang om de kernwaarden in het gewoonte gedrag van de medewerkers te krijgen.

Gebruik de kernwaarden ook in overlegstructuren die je met een slim ritme inzet, elke dag een huddle, elke week een strategisch overleg, elke maand een team overleg, elk kwartaal een financieel overleg. Waarin steeds de aandacht wordt gevestigd op de inspanningen van je bedrijf om beter te worden.

Verder praten over Scaling Up?

Bezoek- en postadres

Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085 0282 003