structurele groei van resultaat

"Scaling Up"

 

Ambitie om sterk te groeien? Dan gaat we je met de Scaling Up methodiek effectief en slim helpen en is groei een zekerheid.

Scaling Up Groei Methodiek

Je hebt een mooie onderneming en wilt graag door groeien. Je ziet grote kansen voor jouw onderneming, toch is het groeien lastig.

Er lijkt steeds weer iets te zijn dat de echte groei van je onderneming tegenhoudt. Grote kans dat je hier zelf een rol in hebt. We hebben allemaal beperkende gedachten die zo zijn geconditioneerd, dat zij bij risicovolle vraagstukken als eerste bepalen welke keuzes je maakt. In ons hoofd is het primaire brein heel bepalend.

Dit gedeelte van ons brein heeft als belangrijkste taak ons veilig door de dag te brengen. Het lastige aan dit primaire brein is dat het functioneert als een automatische piloot. Onbewust heeft je brein al een beslissingen genomen en ben je die alleen nog aan jezelf aan het uitleggen.

Groeiplan

De groei van je onderneming brengt risico’s met zich mee. Je zult slimmer moeten zijn dan je eigen brein. Bijvoorbeeld zijn al die risicomijdende gedachtes wel terecht? Zij mogen niet altijd bepalen wat jij beslist. Het uitwerken van een groeiplan helpt je om bewustere keuzes te maken. De eerste vragen zijn?

Wat is het grootste droomdoel wat je wilt bereiken? Waar wil je met de onderneming zijn over 5 jaar? Bij het uitwerken van dit grote doel is de vervolg vraag, wat is je missie? Wat zou de reden zijn dat je klanten je missen als je er niet meer bent?  Welke kernwaarden heb je bepaalt.

Scaling Up Groei Methodiek 

Elke onderneming die groei als doel heeft, kent 4 hoofd onderdelen die voor de groeidoelstellingen bepalend zijn:

1 Mensen
2 Strategie
3 Uitvoering
4 Cash

De beste mensen, op de juiste positie, die de juiste werkzaamheden goed doen, is een uitdaging voor veel ondernemingen. Hoe haal je meer uit je team? Als je al langer bezig bent als ondernemer, stel jezelf dan eens deze vraag:

Zijn alle belanghebbenden ( werknemers, klanten en aandeelhouders) tevreden, zijn ze betrokken bij het bedrijf en zou je hen allemaal opnieuw in de arm nemen?

Heb je (vanaf de missie tot de uitvoering) iedereen volledig meegenomen in waarom je het bedrijf begonnen bent en wat je wilt bereiken? Hoe richt je de onderneming in voor constante groei? Wat zou de reden zijn dat klanten je bedrijf missen als je er niet meer bent?

Welke organisatiestructuur en kerncompetenties vindt je belangrijk en lukt het je om die met de juiste resultaten in te zetten? Wat is de kern van het operationele plan voor de medewerkers?

Wat is de economische motor van de onderneming? Is er voldoende cash om te groeien? Elk bedrijf dat groei ambities heeft, zal ervoor moeten zorgen dat de liquiditeit goed verzorgt is. Welke stappen kun je hier nog maken? Waar kan de onderneming nog financieel beter georganiseerd worden?

Welke van deze 4 hoofdgebieden is voor jouw onderneming nu het belangrijkst om mee aan de slag te gaan? Welke van deze 4 hoofdgebieden zorgt ervoor dat je niet de groei maakt die je wilt maken?

Mensen

Zijn alle belanghebbenden ( werknemers, klanten en aandeelhouders) tevreden, zijn ze betrokken bij het bedrijf en zou je hen allemaal opnieuw in de arm nemen?

Een belangrijke strategische keuze van een groei onderneming is zorgen dat je altijd de beste persoon op de juiste positie hebt. Er voor zorgen dat zij de procedures goed beheersen en de juiste kennis en vaardigheden hebben. En deze behouden of verder ontwikkelen om hun doelstellingen te blijven halen. En dan samen met deze mensen een cultuur bouwen waar iedereen bij wil horen.

Om dit te bereiken is het goed om na te denken over hoe je in de onderneming communiceert als het gaat om personeel en werving van nieuw personeel. Aantrekkingskracht is hier van belang, de marketing afdeling heeft hier ook een grote rol.

Wat doe je om de beste mensen op de juiste positie de resultaten te laten halen die nodig zijn? Zorg dat de mensen optimaal zijn aangehaakt  bij de missie van je onderneming. Werk samen met de medewerkers uit wat ieders rol is en met welke verantwoordelijkheden. Creëer een omgeving waar de medewerker zich veilig genoeg voelt om zijn maximale potentie in te zetten. Lees verder…

Strategie

Kun je de strategie van je bedrijf in eenvoudige woorden omschrijven en is deze strategie de aandrijfmotor van duurzame groei van de omzet en de brutomarge? 

Een duidelijk geformuleerde strategie die wordt ondersteund door de bedrijfscultuur en waar de merkbeloften worden waargemaakt is de sleutel tot groei voor ondernemingen.

Zorg dat de strategie door elke medewerker wordt omarmt, creëer dat bij elke te nemen beslissing de strategie leidend is dan heb je een sterke aandrijfmotor voor groei.

Dat klinkt goed, maar de vraag is: hoe bepaal je een strategie voor je onderneming? Hoe zorg je voor die heldere stip aan de horizon? Bepaal de missie van je onderneming, waarom kom je elke ochtend met veel plezier naar het werk?

En waar is je organisatie goed of zelfs heel goed in wat zijn de kerncompetenties? En wat is de economische motor? Waarmee wordt het geld verdient?

Kernvraag bij strategie is, waarom gaan je klanten je missen als je er niet meer bent?? Lees verder …

Uitvoering

Worden alle bedrijfsprocessen probleemloos uitgevoerd en zorgen deze voor de hoogste winstgevendheid?

Wij werken met de Habits van Verne Harnish, die zijn ingedeeld in drie hoofd routines en 10 habits, de hoofd disciplines zijn:

  1. Prioriteiten zorg voor goede focus op wat belangrijk is, geen tijd betekend eigenlijk niet de juiste prioriteit!
  2. Gegevens, kwalitatieve en kwantitatieve informatie zorgt voor duidelijkheid en geeft je inzichten in de toekomst.
  3. Vergader- en overlegritme. Structuur en ritme zorgen voor betere beslissingen.

Wij ervaren zelf dat je met een goed communicatie ritme er voor kunt zorgen dat informatie goed en snel door je organisatie gaat.

De strategie is uitgewerkt in doelstellingen en KPI’s. Regel dat de doelstellingen, KPI’s, activiteiten en resultaten voor iedereen goed zichtbaar zijn. Lees verder …

 

Cash

Heb je een structurele toevoer van liquide middelen bij voorkeur door de onderneming zelf gegenereerd, dan heb je een goede voedingsbodem voor groei.

Voor groeiende ondernemingen is cash belangrijk, bedrijfsgroei laat geld verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is zaak om intern voldoende winst en cashflow te genereren om je onderneming te laten groeien of een gedegen financiering te vinden.

Waar kun je nog verbeteren, welke cyclus kan nog anders? Kan de verkoopcyclus nog beter, kun je nog sneller bij een handtekening op een aankoop komen? Hoe is het met je voorraadcyclus, is hier nog een verbeterslag mogelijk? Je logistieke cycli, hoe kun je hier nog verbeteren of versnellen? Wat kun je verbeteren aan je facturatie- en betalingscycli?

Reken eens door wat het betekend voor je EBIT als je 1% prijs verhoging of 1 % reductie in je kostprijs kunt realiseren. Wat het betekend als je de debiteuren sneller laat betalen en je goede afspraken maakt met de crediteuren om er langer over te doen om zelf te betalen. Lees verder … 

Verder praten over Scaling Up?

Bezoek- en postadres

Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085 0282 003