De kracht van de bedrijfscultuur

Heerlijk om elke dag weer hetzelfde te kunnen doen. Wakker worden, douchen of niet, het ontbijt ritueel, lekker die witte boterham met hagelslag, of heel gezond kwark met blauwe bessen. En in je gebruikelijk kleding op weg naar de eerste uitdaging van die dag, door de file, met het openbaar vervoer, of op de fiets naar je werk. Zelfde tijd, zelfde file, zelfde mensen in de trein, hé die mensen zag je gisteren ook fietsen.

Heerlijk wanneer alles lekker hetzelfde is! Ook op je werk zijn je collega’s er vandaag natuurlijk  weer en ja die manager is ook al aanwezig. Hij is er altijd als eerste. Je start met je werkzaamheden, eerst even zorgen dat alles weer in de juiste volgorde staat. Wel jouw volgorde, je collega heeft zijn eigen volgorde :). Half tien je 2e kop koffie halen, even langs bij die leuke collega van de administratie. Weer opstarten met je werkzaamheden en doorwerken tot de lunch.

Je luncht altijd samen met dezelfde 2 collega’s. Daar kun je dan mee bespreken wat zij van de nieuwe ideeën van de manager vinden. De gezamenlijke mening is al snel dat er beter niet te veel verandert moet worden, dat is niet goed voor de productiviteit. 🙁

De werkdag van elke medewerker is gevuld met gewoontes die ze elke dag opnieuw inzetten. Hoe ze communiceren, hoe er beslissingen genomen worden, hoe positief of remmend men in de ontwikkeling van collega’s en het bedrijf staat, zijn gewoontes die passen in de huidige bedrijfscultuur.

Een bedrijfscultuur waarin medewerkers uit gewoonte elkaar afremmen zien we vaker dan een positieve en opbouwende bedrijfscultuur.

Wat betekenen gewoontes voor een team?

Een team heeft ook zijn gewoontes. Zeker als mensen langer samen werken, weten ze van elkaar wat hun gewoontes zijn. En hoe we de gewoontes die we prettig vinden kunnen activeren en die we niet prettig vinden kunnen voorkomen.

De bedrijfscultuur geeft je ruimte om te groeien of beperkt je in groei. Elke team kent een natuurlijke en een zakelijke hiërarchische opbouw.

De onbewuste opbouw van de bedrijfscultuur!

De natuurlijke samenstelling is heel primitief te noemen. Het gaat hier echt om hoe we elkaar onbewust ervaren. Zet een willekeurige groep mensen bij elkaar en vraag ze iets te gaan doen, er is  altijd iemand die heel natuurlijk de leiding neemt. Dit hoeft niet altijd de manager te zijn. De samenstelling van een team heeft invloed op de samenwerking van de leden van het team.

De onbewuste tegenwerking. 

Als jij met een nieuwe oplossing komt zal de collega die al 5 jaar op dezelfde positie werkt een andere mening hebben dan de collega die er net is. Je kent ze wel, de collega die al zuchtend wegkijkt, de collega die nors gaat kijken en mompelend aangeeft dat dit de zoveelste keer is, de collega die normaal gesproken altijd een mening heeft en nu niets zegt! Een nieuwe collega zal nu snel bedenken dat het slim is om zijn mond te houden. Met als effect dat de oude bedrijfscultuur bepalend blijft voor de resultaten in de toekomst.

Herkenbare gewoontes die je niet verder brengen. Bij een team van mensen zonder structuur en aansturing gaat de bedrijfscultuur bepalen wat de resultaten worden. Ook hier gaat het om gewoontes, de gewoontes die een team minder sterk maken of een team juist beter maken. Zonder leiding en positieve sturing zal een team mensen elke verandering van hun gewoontes in de bedrijfscultuur onbewust negatief benaderen.

Verander de bedrijfscultuur en je verandert het resultaat van je medewerkers 

Een goed team heeft een zorgvuldige opbouw en heeft de beste persoon op een positie, diegene die de juiste procedures goed weet uit te voeren. Wat is er dan nodig om een goed team samen te stellen? Voor elke onderneming kun je hier ongetwijfeld een ander antwoord op geven vanwege de levenscyclus waar een onderneming zich in bevindt en de doelstellingen van die onderneming.

Een goed team heeft een slimme samenstelling 

In een goed team zie je vaak dat er verschillende karakters en verschillende kwaliteiten aanwezig zijn. Een vergelijking met een sportteam is hier het makkelijkst te maken. Een voetbalteam heeft een spits, verdedigers, middenvelders met uithoudingsvermogen, en een keeper die de deur op slot houdt. Elk teamlid werkt vanuit andere belangen en ziet ook het gezamenlijke belang. Het doel is altijd de wedstrijd van de concurrent winnen.

Communicatie ritmes & kernwaarden. 

Hoe beter teamleden met elkaar communiceren, elkaar aanspreken, elkaar feedback geven, hoe groter de gezamenlijke resultaten kunnen worden. Wat zijn de huidige kernwaarden die effect hebben op de bedrijfscultuur? Wat is het effect van de manager, leidinggevende op de bedrijfscultuur? Is er in de agenda van de overleggen met regelmaat plaats om de gewoontes en de bedrijfscultuur te bespreken?

Wat is er nodig voor nieuwe gewoontes?

Het ontwikkelen van nieuwe gewoontes en een nieuwe bedrijfscultuur vraagt een plan waar beslissingen, effect en gevolg in opgenomen zijn. Het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfscultuur vraagt ook tijd en doorzettingsvermogen. Nieuwe gewoontes ontwikkelen is onderdeel van het werk, net als alle andere punten uit je taakomschrijving.

De kracht van de bedrijfscultuur in teams

De kracht van gewoontes in een team ligt vooral in het weten dat een team gewoontes heeft en dat elke gewoonte nog verder ontwikkeld kan worden. Goede gewoontes nog beter uitvoeren om met die gewoontes meer resultaat te halen. Elke gewoonte die het team niet verder helpt en die de ontwikkeling alleen maar afremt ‘stoppen’.

Feedback is een cadeau!

De kracht van gewoontes in een team wordt versterkt als elk teamlid accepteert dat alle feedback binnen grenzen van respect gegeven kan worden. De meest effectieve gewoonte die een team kan ontwikkelen is: Feedback is per definitie positief!

Alle leden van een team zijn bereid om opbouwend kritisch te zijn. Alle leden van een team zijn bereid om een feestje te vieren als het team succes haalt. Alle leden van een team zijn zijn in staat om bij het benoemen van een probleem direct te komen met een oplossing. Wil je meer weten over de communicatie voorkeuren van je collages dan kun je een MBTI test doen. Dit levert een leuk beeld van de persoonlijke voorkeuren van je collega op.

Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.

Het ontwikkelen van gewoontes is een proces, als je hier echt in wilt investeren neem dan ook de tijd. Wat ik in mijn jeugd veel heb gehoord is het gezegde Rome is ook niet op 1 dag gebouwd. Neem de tijd en focus op het proces, niet alleen op het einddoel.