Aanpak Social Runner project best practises

Elk Social Runner project begint hetzelfde

Aanpak Social Runner projecten

In de loop der jaren hebben we veel ervaring opgedaan dankzij alle Social Runner projecten. Vaak ging het heel goed, soms ging het voor geen meter. Natuurlijk probeer je van allebei te leren. Bovendien veranderen er altijd omgevingsfactoren die ook invloed hebben op het succes van Social Runner projecten. Regelmatig past LinkedIn limieten en regels aan waar je rekening mee moet houden om de scoringskans te vergroten.

De inzichten die we hebben verzameld hebben we verwerkt in onze ‘standaard aanpak Social Runner projecten’. Eigenlijk is dit een lange rij met vragen en overwegingen die je op gestructureerde wijze laten nadenken over alles dat belangrijk is voor een succesvol project. Dit slimme projectplan is de basis voor alle voorbereidingen.

Meer lezen: Hoe wij Social Runner inzetten voor TachYons (onszelf) 

1. Gesprek over visie, doel en doelgroep

Als we met jou een project starten, gaan we eerst met elkaar in gesprek. Voor een goede voorbereiding is het noodzakelijk om te weten wat je wilt bereiken, niet alleen met het project, maar ook in bredere zin, met je hele organisatie. Hoe past dit project daarin en wat moet het bijdragen?

Welk voorstel gaan we doen aan welke doelgroep en wat voor resultaten moet dat opleveren?

2. Inventarisatie van markt, bereik en benodigdheden

Dan gaan we kijken wat je bereik is in die doelgroep, welke resultaten er haalbaar lijken en wat er nodig is om die resultaten te realiseren.

Wellicht moeten we eerst werken aan het bereik op LinkedIn of moeten we zorgen dat je presentatie op LinkedIn verbetert. Wellicht is er wat extra content nodig voor de juiste geloofwaardigheid of begrip van het voorstel. Gelijktijdige andere (marketing) activiteiten uitvoeren kan soms heel veel bijdragen aan het succes van een project.

Wil je meer lezen over De verschillen tussen Social Runner en een Call Center

3. Planvorming en taakverdeling

Dan is het tijd voor actie! We verdelen de taken die uit de inventarisatie zijn gekomen en zorgen dat die snel af zijn. We schrijven bijvoorbeeld de gespreksscenario’s uit en bepalen welke reacties wij kunnen beantwoorden en wat we doen bij reacties die we niet hebben voorzien.

Bovendien maken we afspraken over hoe we omgaan met leads en situaties die geen lead worden, maar die wel belangrijk zijn. Zodra het kan en logisch is, gaan we beginnen met runnen.

4. A/B testen, meten en optimaliseren

Het begin van elk Social Runner project is ongeveer hetzelfde. We voeren een reeks testen uit op kleine subdoelgroepen. We kijken welke benadering het beste werkt voor het bereiken van de doelen. Met welke aanpak krijgen we goede gesprekken met de juiste personen? We noemen dat A/B testen, 2 verschillende teksten naar prospects in dezelfde doelgroep sturen en kijken welke tekst het beste resultaat geeft.
We evalueren die aanpak continu. We bespreken de resultaten intern met verschillende experts en hebben regelmatig contact met jou voor het maken van keuzes en kleine aanpassingen op het plan. Hierbij is het credo: “Make it good, before you make it fast”.

Wil je meer lezen over onze Leadgeneratie met succesgarantie voor Social Runner

Als het lekker loopt, kunnen we het tempo opvoeren tot het niveau dat nodig is om de doelen te bereiken. We hebben dan op vaste momenten contact om de resultaten door te nemen en te brainstormen over nieuwe kansen.
De inzichten die we opdoen in jouw Social Runner project zullen we weer gebruiken in het volgende project.

Meer lezen over

Social Selling via LinkedIn

Social Selling vragen kun je stellen aan Alex Bos van TachYons

 

Heb je vragen over contacten leggen via LinkedIn?
Maak connectie met Alex Bos op LinkedIn

 

 

 

Persoonlijk Contact?

Bezoek- en postadres

Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

Algemeen telefoonnummer

085 0282 003